De generatie die het verschil gaat maken!
De ‘enhanced sapiens’ komt eraan……de menssoort die boven zichzelf uitstijgt ten behoeve van een betere wereld met een sterk ontwikkeld ‘executief brein’!

the-other-evolution

vraag-van-de-week-zal-de-mens-nog-verder-evolueren-4092

 

 

 

 

 

Kortetermijnfijn -> langetermijnpijn              VS          Trainjebrein = langetermijnfijn

Wereldverbeteraars
Jeanne d’Arc, Mahatma Gandhi. Martin Luther King. Nelson Mandela. Het zijn ontzagwekkende namen, nog altijd. Hun levens waren dramatisch – Gandhi en King werden vermoord, Mandela zat 26 jaar gevangen – maar toch staan zij bekend als overwinnaars, niet als tragische martelaars. Met hun strijd tegen ongelijkheid en racisme maakten ze de wereld niet alleen een stukje beter, maar lieten zij ook een opdracht aan de mensheid achter: Durf te gaan voor een betere wereld.

Wat is dat dan? Een betere wereld? Is de wereld zoals deze nu is niet goed genoeg? In ieder geval is de wereld zoals deze nu is, een gevolg van de keuzes die wij als mens zijn met elkaar collectief hebben gemaakt. Uiteindelijk is de wereld nu wat het is en daarin zijn heel veel zaken heel erg goed en mooi. Dus is het tijd om even stil te staan, met elkaar kritisch te durven kijken naar de stand van zaken en de verantwoordelijkheid te nemen daar waar het nodig is. Ik spreek dan ook liever over: het collectief bewustzijn vergroten voor het ontwikkelen van een mooie wereld i.p.v. streven naar een betere wereld.

Daarvoor is zelfreflectie nodig, naar onszelf durven kijken en uiteraard actie ondernemen.

Evolutie van het brein.         
Brainy_wijzendAlles begint in ons brein. Ons brein bepaalt immers ons succes en geluk. Datzelfde brein moet echter ook continu vechten tegen een overkill aan prikkels in de hectiek van alledag.
Laten we even teruggaan naar het ontstaan van ons brein.

Het meest recente deel van het brein is de neo-cortex. Dat deel is 100.000 jaar geleden ontstaan. We noemen dit deel ook wel de verhalenmaker! Het verzint overal verhaaltjes bij en komt met allerlei verklaringen en ideeën. Dit deel is altijd net een paar seconden later in reageren, dan de onderste twee delen.

Daaronder ligt het zoogdierenbrein, ook wel ons emotionele brein genoemd. Deze ontstond zo’n 2 miljoen jaar geleden en is gericht op het vermijden van pijn en krijgen van plezier. Deze wil dus graag beloond worden.

Ons oudste deel daaronder, is het reptielenbrein. Deze is 5 miljoen jaar geleden ontstaan en is gericht op overleven. Het is de automatische piloot en houdt van routines.

De oudste delen van ons brein, de lagere structuren van onze hersenen, zijn ingesteld op het zo snel mogelijk vervullen van doelen die miljoenen jaren geleden nodig waren om te overleven: vet en koolhydraatrijk eten, bezit, status en seks. Tegelijkertijd willen die hersendelen pijn vermijden. En de belangrijkste pijn is misschien wel die van buitengesloten worden.

Daarom zwichten we vaak zo snel voor het korte-termijn-genot, dat ons op lange termijn alleen maar nadeel oplevert (Denk maar aan de lange lijst van sectoren waar de afgelopen jaren grootschalige fraude heeft plaatsgevonden: woningcorporaties, de bouw, de auto-industrie.) Zelfs als mensen ervan af weten en zich er niet goed bij voelen, houden ze hun mond omdat ze bang zijn er anders niet meer bij te horen.

batterijen-400x300Ik betrapte mijzelf onlangs op mijn korte-termijn-brein. Ik liep door het bos over een zandweggetje en zag batterijen op de grond liggen. Ze lagen er kennelijk al een tijdje, want ze waren verroest en in het zand getrapt. Ik realiseerde mij, dat met mij er al veel mensen over dit pad gelopen hadden moeten hebben terwijl deze batterijen er al lagen. De ‘moeite’ ze op te rapen en naar het chemisch afval te brengen is vermoeiender dan te ‘ontkennen’ dat je ze hebt gezien en ze te laten liggen. Ook ik moest mezelf even bewust ertoe zetten, andermans ‘troep’ op te ruimen!

De uitdaging voor ons mensen is dan ook om de wetmatigheden uit de lagere hersenstructuren, die vaak sterker sturend zijn voor ons gedrag te overrulen. En dat kan als je je executieve brein, dat in de neo-cortex ligt (pre-frontale cortex) traint.

Executief brein!
512799468Het executieve brein is een specifiek deel van onze hersenen dat ontzettend belangrijk is om in deze nieuwere en steeds veranderende wereld te overleven. Dit deel is evolutionair gezien het meest recent ontwikkelde gebied van onze hersenen. Het wordt gerelateerd aan vaardigheden als impulsbeheersing (inhibitie), planningsvaardigheden, cognitieve flexibiliteit (leren van feedback en snel en flexibel gedrag aan leren passen aan een veranderende situatie), out-of-the-box denken, complexe beslissingen nemen (werkgeheugen), pro-sociaal gedrag vertonen, gemotiveerd voelen en lange-termijn-denken. De mate van ontwikkeling van de netwerken waar dit hersengebied onderdeel van uitmaakt en de vaardigheden die aan deze netwerken zijn gerelateerd, zijn een sterke voorspeller voor succes in het leven. Of het nu gaat om werk, gezondheid, opleiding, relaties of geluk. Dit deel behoeft dus extra aandacht voor training. Het is namelijk gericht op de langere termijn en kan de korteretermijn-krachten overrulen. Het mag duidelijk zijn dat in deze VUCA-wereld (wat staat voor Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous) – die wordt gedomineerd door snelle media, veel te veel berichtgeving om te kunnen verwerken en daardoor vaak complex lijkende beslissingen – het belangrijk is om je executieve of CEO-brein te trainen teneinde zelf te bepalen welke informatie je tot je neemt.

Als we ons allemaal beseffen dat hier de sleutel ligt om bewust te werken aan een mooie wereld, dan is de volgende stap om dit deel extra goed te trainen, waardoor, evolutionair gezien, ook dat deel weer dusdanig inslijt dat het een automatisme, een gewoonte wordt. In de evolutie zullen we dan spreken over het lange-termijn-brein die ervoor heeft gezorgd dat de wereld mooi en gezond bleef. De generatie die dat goed hebben getraind heet: de enhanced sapiens! Dit mens-soort zal automatisch kiezen voor lange-termijn-doelen, gaan voor zelfreflectie en het beste uit onszelf en de ander halen.

Het vergroten van de flexibilteit, maar ook het beheersen van onze emoties, ze herkennen, erkennen en ernaar handelen, jezelf kunnen monitoren zijn al goede trainingsskills. Om expert te worden en de voorloper van de enhanced sapiens te zijn, ligt hier nog werk aan de winkel.
Om dit nog meer te trainen of bij je klanten toe te passen deel ik hieronder een oefening die makkelijk en praktisch toe te passen is en het executief brein meteen activeert.

Oefening het executief brein: Van speelbal tot spelleider!

Stap 1: Loop je dag eens door in je hoofd. Van het moment van opstaan tot je naar bed gaat.

Hoe voel jij je aan het eind van de dag? Heb je je doelen bereikt? Heb je daartoe de verleidingen kunnen weerstaan? Heb je gedaan wat je wilde en wat nodig was? Heb je in je relaties goed afgestemd geweest, of zei je dingen die onhandig waren?

Ik vraag je je nu te focussen op iets in dat filmpje waarvan je vindt dat dat beter had gekund. Een deel dat als je daar anders had gereageerd of geacteerd had, het een beter resultaat had gegeven voor de lange termijn).

Stap 2: Kijk, voel weer goed en ga helemaal in dat moment terug.

  1. Heeft dit deel te maken heeft met impulsbeheersing (inhibitie)?
  2. Heeft dit deel te maken heeft met planningsvaardigheden?
  3. Heeft dit deel te maken met flexibiliteit?
  4. Heeft dit deel te maken met (complexe) beslissingen nemen?

Zoom nu in op dat deel.

Kijk maar wat jou opvalt. Is het kleur/zwart-wit? Helder of vaag?
Zijn er geluiden bij en zo ja zijn deze hard/zacht?
Wat zeg je tegen jezelf? Waar geloof je in over jezelf en de situatie?
Waar voel je dat in je lichaam?
Stap 3: Waarschijnlijk heb je er wel wat van geleerd of zit er een les in voor jou? Wat zou(den) die lessen zijn?

In deze specifieke situatie kon je het nog niet anders. Je had de les nog niet geleerd. Je hebt je waarschijnlijk een ‘speelbal’ gevoeld, terwijl het daar veel fijner voor je is als je de spelleider bent, toch?

De hele dag komen er nou eenmaal prikkels en situaties op je af. Nu je weet dat je zelf de keus hebt welke informatie jij in jouw brein stopt, laat jij je dan nog beïnvloeden door alles wat er ongevraagd op je afkomt? Of neem je zelf de regie? Het gaat erom dat jij aan het einde van de dag een goed gevoel hebt met veel energie. Wat zou dus moeten geloven over jezelf en/of de situatie om spelleider te zijn? Hoe waar is dit geloof in dit filmpje op een schaal van 0-10 (0 is niet waar en 10 = helemaal waar)?

Stap 4: Gum nu dit beeld helemaal uit, gooi het in een vuur of maak het een klein zwart puntje en gooi het weg. Zorg dat het helemaal weg is. Break-state!

Stap 5: Stel je dus nu eens voor hoe deze situatie zou verlopen als je daar de spelleider bent en dat jij bepaalt hoe je omgaat met de informatie die op je afkomt en de zaken die je meemaakt. Zie jezelf als spelleider die precies dat doet wat nodig is en waardoor jij je lange termijn doel bereikt.
Is het kleur of zwart-wit?
Zijn er geluiden en zo ja, zijn deze hard of zacht?
Waar voel je dat in je lichaam.
Visualiseer dat nu helemaal en maak het filmpje/plaatje helemaal zoals jij het wil.
Neem ook fysiek de houding aan die past bij jou als spelleider.
Waar geloof jij in over jezelf en de situatie? Hoe waar is dit geloof in dit plaatje van 0-10?

Stap 4: Terwijl jij je nieuwe geloofsovertuiging hardop uitspreekt en in je houding staat als de spelleider, beweeg je nu 12 keer heen en weer met je ogen (dit kun je als begeleider bij de ander doen of zelf met je ogen heen en weer bewegen). Herhaal dit net zolang tot jij voelt dat dit plaatje/filmpje nu helemaal waar is. Anker dit gevoel. Break-state!

Stap 5: Test nu het oude beeld en herhaal indien gewenst stap 5.

Inslijten: Elke ochtend als jij opstaat herhaal je dit filmpje. Het uiteindelijke resultaat is dat jij goede keuzes maakt voor de lange termijn.

‘Man’s mind once stretched by a new idea, never regains itsoriginal dimension’ – Oliver Wendell Holmes

Bronnen: IK2 – Margriet Sitskoorn en boek: Jouw bein is niet mijn brein van Richard J. Davidson en Sharon Begley

Wil je meer weten of advies op maat?

Vertel het verder:

Reacties zijn gesloten.